powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Jelenia Góra. Jubileusz Aliny Obidniak

Podczas inauguracji tegorocznych Jeleniogorskich Spotkań Teatralnych, odbędzie się uroczystość wręczenia Medalu Gloria Artis Alinie Obidniak, która w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia pracy.

ALINA OBIDNIAK

Aktorka, reżyserka, wieloletnia dyrektorka Teatru im. C. Norwida w Jeleniej Górze. W 1955 roku ukończyła PWST w Krakowie na wydziale aktorskim, następnie studiowała w słynnym Moskiewskim WGIK'u u mistrza reżyserii, Aleksandra Dowżenki (1956-58) i w latach 1958-59 - w Łódzkiej Szkole Filmowej.

W 1961 roku rozpoczęła pracę jako reżyser w Teatrze im. A. Fredry w Gnieźnie a w 1964 - dyrekcję Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, którym kierowała do 1970 roku.

W 1973 została powołana na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Dolnośląskiego w Jeleniej Górze.

Rok później jeleniogórski teatr, z Jej inicjatywy, otrzymał imię Cypriana Norwida. Wyreżyserowała tu kilkadziesiąt spektakli, spośród których warto wymienić: "Homer i Orchidea" T. Gajcego, "Cień" W. Młynarskiego/M. Małeckiego, "Horsztyński" i "Samuel Zborowski" J. Słowackiego, "Policja" S. Mrożka, "Henryk VI na łowach" W. Bogusławskiego, "Wyzwolenie" St. Wyspiańskiego, "Goście hotelu du Parc" K.Obidniaka czy realizacje spektakli wg poezji Norwida: "Śpiewam miłosny rym", "Promethidion", "Norwid".

Lata dyrekcji Aliny Obidniak w Jeleniej Górze oceniane są jako najlepszy okres Teatru im. Norwida.

Już w 1973 r., po zakończeniu remontu otwarto Scenę Studyjną, co pozwoliło na zróżnicowanie propozycji i swobodniejsze kształtowanie polityki repertuarowej teatru.

Do pracy są zapraszani byli zarówno wybitni reżyserzy: Adam Hanuszkiewicz, Henryk Tomaszewski, Krzysztof Pankiewicz jak i debiutanci: Krystian Lupa, Mikołaj Grabowski, Ryszard Major, Michał Ratyński, Waldemar Zawodziński. Alina Obidniak uważała, że teatr nie powinien ograniczać się jedynie do "produkcji" przedstawień, a powinien być miejscem spotkań i twórczych poszukiwań artystycznych i estetycznych, dlatego też, obok podstawowej działalności, jaką jest realizowanie spektakli, w teatrze organizowane były sesje naukowe: Witkacowska w 1978 r., Norwidowska - 1984, Międzynarodowe Kolokwium poświęcone problemom teorii i praktyki teatru w 1979. W. Wydawano monografie teatru i publikacje dokumentujące sesje naukowe, w foyer odbywały się wystawy plastyczne i fotograficzne.

Teatr wyjeżdżał w ramach stałej współpracy do Niemiec i na Węgry a także do Francji i Włoch, a w 1976 roku odbył tournée po Ameryce Łacińskiej z przedstawieniem "Don Juan" w reżyserii Krzysztofa Pankiewicza.

W 1983 z Jej inicjatywy powołano do życia Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych. Była to więc druga (obok Jeleniogórskich Spotkań teatralnych) z tak dużym rozmachem przygotowywana impreza, odbywająca się pod egidą Teatru Norwida.

W 1988 roku, po wielu latach starań, Alinie Obidniak udało się uruchomić przy teatrze Ośrodek Badań i Praktyk Kulturowych, który miał być inicjatorem i koordynatorem działań wykraczających poza "obszary teatralne". Kierowała nim do 1989 roku.

Będąc niespokojnym duchem obdarzonym niespożytą energią, po odejściu z teatru, w 1989 roku, powołała Laboratorium Samorozwoju, zajmujące się szeroko rozumianą edukacją ekologiczną, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Organizowała warsztaty i seminaria ekologiczne dla nauczycieli, prowadzone przez ekologów, psychologów, psychoterapeutów.

Nie traciła jednak kontaktu z teatrem, zawsze żywo zainteresowana tym, co się w nim działo.

W maju 2000 roku, Alina Obidniak, po odwołaniu dyr. Mrówczyńskiego została powołana na funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego teatru. Już pierwsze premiery pokazały kierunek myślenia i działania Pani Dyrektor, która zaprosiła do współpracy kilkoro młodych reżyserów. Był to strzał w dziesiątkę - już pierwsza z nich - kameralny spektakl sztuki współczesnej dramatopisarki E.Vilar Królowa i Szekspir, pozwolił zwrócić uwagę na młodego reżysera, Piotra Kruszczyńskiego, na Dużej Scenie tymczasem pokazano Szelmostwa Skapena - nieśmiertelną komedię Moliera. Ten powrót do wyrazistego podziału repertuarowego między obiema scenami teatru pozwalał na precyzyjne określenie linii repertuarowej. Alina Obidniak nie zrealizowała swoich planów - 31 grudnia wygasła Jej umowa o pracę i kierownictwo teatru objął już nowy dyrektor Alina Obidniak była wielokrotnie nagradzana za swoją pracę. Otrzymała nagrody i odznaczenia państwowe i resortowe, (między innymi Krzyż Oficerski OOP - 1989) oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej - 1980. Jest laureatką nagród publiczności za realizacje teatralne, otrzymała też nagrody za swoją działalność proekologiczną: Dyplom Uznania Towarzystwa Przyjaciół Filozofii Ekologicznej "Dla Wspaniałych Kobiet z sukcesem w ekologii" i Złotą Odznakę Ministra Ochrony Środowiska. Jest Honorową Obywatelką swojego miasta rodzinnego - Krosna. W 1990 r. otrzymała, przyznaną przez Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, Nagrodę za całokształt działań artystycznych. W 1995 roku została polską laureatką nagrody Kobieta Europy. Jest panującą Królową Karkonoszy i Cesarzową Festiwali Teatrów Ulicznych.

W 2010 roku wyreżyserowała na Scenie Studyjnej spektakl pt. Norwid.

Wręczenia Medalu dokona Zenon Butkiewicz, Dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury, MKiDN.

Gościem uroczystości będzie także Prof.dr hab.Janusz Degler, kierownik literacki Teatru w latach w latach dyrekcji Aliny Obidniak.

25 września wystąpi Andrzej Seweryn ze swoim wielkim monodramem "Wokół Szekspira".