powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Łódź. Związek otwarty sztuk

To kontynuacja rozpoczętego w ubiegłym roku międzynarodowego cyklu FashionLab, podczas którego różne dziedziny sztuki współczesnej - takie jak moda, performance, fotografia, film i muzyka mają się ze sobą przenikać - w tym roku tematem przewodnim happeningu jest związek otwarty

Drugą edycję cyklu rozpoczęły spotkania z międzynarodowymi autorytetami z europejskich uczelni artystycznych, wezmą w nich udział między innymi profesor Liuba Popova z NABA (najbardziej progresywna Akademia Sztuk Pięknych we Włoszech) w Mediolanie, profesor Elke Gaugele (szefowa Wydziału Mody i Stylu z Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu jak też młodzi absolwenci Wydziału Projektowania Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz autorytety z dziedziny mody z Polski. Następnym etapem było ostateczne zamknięcie przez międzynarodową grupę studentów (pod kierunkiem Bożeny Intrator i Sylwii Romeckiej) scenariusza sztuki-performancu od lutego rozwijanego w Polsce, Austrii, we Włoszech równolegle. Po zamknięciu scenariusza studenci podzielili się na 3 grupy - pierwsza projektuje i wykonuje kostiumy oraz scenografię, druga koncentruje się na próbach do spektaklu, trzecia zajmie się filmowaniem prób i przygotowaniem do ostatecznego nagrania performancu.

Jeśli chodzi o wykłady, to w sposób teoretyczny przedstawione zostają związki pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki, pomiędzy modą, sztuką i nauką, jak też modą, sztuką i kulturą życia. Natomiast podczas performancu będziemy mogli obejrzeć praktyczny wynik zarówno przenikania się różnych dziedzin sztuki współczesnej w celu stworzenia jednego dzieła, jak i wynik zastanowienia sie nad relacjami czysto partnerskimi pomiędzy kobietami i mężczyznami pozostającymi w ZWIĄZKU OTWARTYM.

16.04.2011 o godzinie 18 sztuka/performance zatytułowana OPEN RELATIONSHIPS zostanie zagrana szerokiej publiczności na rynku Manufaktury przed MS2. Myślimy, że będzie to tak, jak w roku ubiegłym, kolorowe i interesujące wydarzenie, treatmenty przygotowane do tej pory przez studentów z Wiednia, Mediolanu , Łodzi i Warszawy są bardzo ciekawe, spojrzenie na ZWIĄZEK OTWARTY z perspektywy trzech europejskich krajów wydają się być dość różne, a jednak dały się połączyć w jedną dramatyczna całość i tym samym premiera sztuki/performancu może być interesującym wydarzeniem nie tylko dla publiczności lecz równiez dla mediów, tym bardziej, że studenci mają za zadanie stworzenie równolegle kostiumów, scenografii i samej sztuki, jak również zagranie w tej sztuce, natomiast grupa studentów współpracujących z portalem www.weare.pl wspieranym przez Stowarzyszenie Akademia Wilanowska z Warszawy będzie wszystko filmowała, a potem zmontuje całość w krótki artystyczny film fabularny zatytułowany OPEN RELATIONSHIPS. Film po zmontowaniu przez członków grupy trzeciej, zostanie udostępniony na dvd oraz na stronach internetowych wszystkich uczestników projektu.