powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Poznań. Osiemnastka Porywaczy Ciał

Teatr Ósmego Dnia zaprasza w dniach 20-31 marca na 18 urodziny Teatru Porywacze Ciał.

Teatr Porywacze Ciał należy według zgodnego głosu krytyki i środowiska teatralnego do jednej z najważniejszych niezależnych grup teatralnych w Polsce. Powstał w 1992 roku, wymyślony i założony przez Katarzynę Pawłowską i Macieja Adamczyka. Nazwa Teatru pochodzi od nakręconego w 1956 roku filmu "Inwazja porywaczy ciał", w którym ludzi zastępowały podrzucone przez kosmitów bezduszne kopie człowieka.

W swoich autorskich spektaklach twórcy mierzą się z mitami pop kultury, kpią z nich, przedrzeźniają je, a jednocześnie pokazują jak dalece są przez nie ukształtowani. Z dużą swobodą poruszają się we współczesnej przestrzeni kulturowej, cytują, komentują, przetwarzają obrazy i wątki zaczerpnięte z innych dziedzin sztuki. Teatr tworzą zawodowi aktorzy, którzy wybrali pracę w teatrze nieinstytucjonalnym. Sami piszą scenariusze, robią scenografię, reżyserują, grają na scenie.

Artyści świadomie posługują się w swoich spektaklach strategią parodii i pastiszu, wykorzystują znaki i symbole kultury współczesnej, zestawiają teksty literackie z wulgaryzmami, arcydzieła z kiczem, cytaty kultury literackiej z cytatami kultury popularnej. To współcześni manieryści, którym nieobca jest postawa ironistów, prowokatorów, ekscentryków. W spektaklach testują różne formy i konwencje teatralne, wykorzystują stylistykę wodewilu, kabaretu, happeningu i sztuki performance, balansują między bezpośredniością psychodramy a dystansem metafory.

Spektakle Porywaczy Ciał są wypowiedziami autonomicznymi, totalnymi. Twórcy nie interpretują literatury, lecz posługują się własnym tekstem, a także odpowiednio wkomponowanym w strukturę spektaklu cytatem literackim, filmowym, muzycznym. Ironicznie i z dystansem komentują i oswajają rzeczywistość, bawiąc się jej możliwościami, ale widzą w niej również istotne zagrożenia. Porywacze Ciał tworzą w swoich spektaklach nastrój prowokacji myślowej, językowej i formalnej, tropią "mitologie codzienne", które wytworzyło i wciąż na nowo tworzy współczesne społeczeństwo konsumpcyjne. Swoimi przedstawieniami dają wyraz istnienia kultury karnawałowej, którą cechuje pluralizm przekonań, stylów życia, form zachowań i zarazem zachwianie uniwersalnych wartości. Pokazują człowieka współczesnego, którego tworzą zdegradowane mity i popęd, człowieka, którym sterują schematy zachowań, człowieka o zachwianej tożsamości. Teatr Porywacze Ciał czerpie inwencję z ideologicznego dziedzictwa sztuki pop artu. Uaktualnia jedynie zbiór fetyszy - symboli, które wykorzystuje w spektaklach, stosując tę samą, właściwą pop artowi, strategię ich kompromitacji: ironiczną i groteskową, ale zawsze z ludzką twarzą.

Program:

20 i 21 marca, godz.: 19.00 - VERY - monodram Macieja Adamczyka

22 i 23 marca, godz.: 19.00 - OUN - monodram Katarzyny Pawłowskiej

25 i 26 marca, godz.: 19.00 - MORE HEART CORE! (na zdjęciu)

28 marca, godz.: 19.00 - INWAZJA WG PORYWACZY CIAŁ - projekt filmowo-muzyczny

29 marca, godz.: 19.00 - I LOVE YOU - pokaz dokumentacji spektaklu oraz spotkanie z twórcami

30 i 31 marca, godz.: 16.00 - 21.00 - warsztaty aktorskie

Bilety:

Spektakle: 25 zł normalny, 20 zł ulgowy, 15 zł grupowe (powyżej 10 osób, opiekunowie wstęp wolny)

Pokaz filmu połączone ze spotkaniem: 1 zł

Warsztaty: 150 zł za całość.