Kraków. Jubileusz w Akademii Muzycznej

Wczoraj, w 123. rocznicę powstania, krakowska Akademia Muzyczna obchodziła swoje święto.

«- Obchody mają służyć pogłębianiu refleksji nad wartościami, które ukształtowały naszą uczelnię; nad historią uczelni i jej tradycją - mówił wczoraj prof. Stanisław Krawczyński, rektor Akademii Muzycznej w Krakowie. - Chociaż nasza uczelnia nie jest jeszcze taka, jaką ją wymarzyliśmy, niech dominuje dziś poczucie dobra i szczęścia. Wszak świętowanie to przywilej - dodał rektor.

W przemówieniu zwrócił uwagę, że Akademia Muzyczna zdobyła bardzo pochlebną recenzję Międzynarodowej Komisji Akredytacyjnej. Misja uczelni, kształcenie muzyków-humanistów w szerokim kontekście kultury muzycznej i sztuki, w myśl dewizy "per academiam ad astra", zależy od wysiłku całej społeczności akademickiej. Rektor podkreślił, że kształcenie odbywa się poprzez uczenie warsztatu muzycznego w relacji mistrz - uczeń; wszechstronne rozwijanie uzdolnień i talentów; uwrażliwianie na piękno, w którym spotykają się tradycja i nowoczesność, datum i novum; otwieranie na różne formy kulturalnej działalności, także kulturotwórczej.

- Z okazji święta życzę wszystkim, aby wypełnianie misji przyniosło pedagogom satysfakcję, a akademii chlubę - mówił rektor Krawczyński.

Podczas uroczystości Złote Medale za Długoletnią Służbę odebrali: Anna Dworska, Ewa Grzymek-Sobol, prof. Maria Kochaj i Elżbieta Konopczak. Medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis zostali uhonorowani trzej profesorowie: Zbigniew Bargielski, Ryszard Karczykowski i Krzysztof Meyer, a także Stefan Wojtas; srebrnymi - Zbigniew Bujarski i prof. Ewa Bukojemska; zaś brązowymi - Arkadiusz Krupa i Marek Mleczko.

Wręczono także Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Po promocjach doktorów sztuki, wręczeniu dyplomów doktora habilitowanego sztuki i podziękowaniu dla sponsorów, wieczorem w Filharmonii Krakowskiej odbył się koncert.»

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego