powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Pierwszy Kongres Tańca w kwietniu

Instytut Muzyki i Tańca zaprasza na Pierwszy Kongres Tańca w dniach 27-29 kwietnia br. Kongres zgromadzi reprezentantów wszystkich grup zawodowych związanych z tańcem.

Celem Kongresu, poza prezentacją potencjału i dorobku artystycznego, będzie obserwacja zmian, jakie dokonały się w czasie transformacji ustrojowej w obszarze twórczości artystycznej związanej z tańcem. Poruszone zostaną istotne z tego punktu widzenia tematy - dostosowanie infrastruktury, polityki kulturalnej oraz wprowadzenie rozwiązań systemowych. Kongres służy także integracji środowiska, rozproszonego w ośrodkach i teatrach na terenie całego kraju, oraz pogłębionej analizie sytuacji zarówno artystów, jak i odbiorców tej sztuki.

"Najistotniejszym zadaniem kongresu jest diagnoza obecnego stanu oraz potrzeb środowiska tanecznego w Polsce. Uzyskana dzięki temu wiedza stanie się podstawą opracowania strategii rozwoju tańca w Polsce, której realizacji służyć będzie m.in. Instytut Muzyki i Tańca" - powiedziała Joanna Szymajda, zastępca dyrektora Instytutu.

Instytut Muzyki i Tańca (IMiT) został powołany w 2010 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Placówka zainaugurowała działalność 1 października.

Rolą Instytutu jest działalność promocyjna oraz edukacyjna z zakresu tańca i muzyki oraz wspieranie rozwoju tych sztuk w Polsce. Instytut służy wzmocnieniu współpracy pomiędzy poszczególnymi ośrodkami tanecznymi. Jego zadaniem jest także budowa centralnej biblioteki i archiwum tanecznego