Górka Klasztorna. Chrystus umierał cztery razy

Barwą Wielkiego Piątku jest czerwień. To kolor miłości do człowieka. To barwa królewska - barwa tych, co wyrastają ponad innych. To także kolor krwi i męczeństwa. Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił, żeś ty przyrządził krzyż na me ramiona? - pyta Jezus w Wielki Piątek.

«Misteria Męki Pańskiej odgrywane przez zawodowych aktorów czy amatorów zawsze przyciągają liczną widownię. Tłumy przyjechały do Górki Kościelnej, w której misterium w tym roku zostało przedstawione cztery razy.

Corocznie widowisko odbywa się w Kicinie, gdzie inscenizacja ostatnich 12 godzin życia Chrystusa należy już do tradycji parafii św. Józefa. Pierwszy raz misterium odegrane zostało w Łeknie i po raz siódmy w Gołuchowie. W Górce Klasztornej w postaci wcielają się okoliczni rolnicy, a rolę Jezusa zawsze odgrywa kapłan z góreckiego sanktuarium.

Mieszkańcy wsi Łekno przygotowali misterium wspólnie z pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury. Powieść "Jezus z Nazaretu" Romana Brandsteattera i Ewangelia św. Łukasza stały się podstawą widowiska w Gołuchowie przygotowanego przez kaliskie Centrum Kultury i Sztuki. Misterium jest średniowiecznym gatunkiem dramatycznym o tematyce zaczerpniętej głównie ze Starego i Nowego Testamentu.

Na zdjęciu: Misterium w Górce Klasztornej.»

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego