Białystok. Rośnie Opera Podlaska

Pierwszy kwartał 2012 r. - to termin, w którym zostanie przekazana sztandarowa inwestycja województwa podlaskiego Opera i Filharmonia Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, poinformował na spotkaniu w piątek 12.11.2010 r. marszałek Jarosław Dworzański.

«Spotkanie na placu budowy inwestycji zostało zorganizowane w celu zapoznania się i obejrzenia stopnia zaawansowania prac. Jak poinformował Marszałek wszystkie prace przebiegają zgodnie z planem i harmonogramem. Inwestycja pochłonie ok. 220 mln zł., niemniej budżet przedsięwzięcia nie jest jeszcze do końca zamknięty. W chwili obecnej realizowane są prace budowlane oraz prace związane z technologią sceny i elektroakustyki. Zakończone zaś zostały prace związane ze szklanymi fasadami oraz dach opery, z którego można podziwiać panoramę Białegostoku.

Marszałek poinformował iż kwota potrzebna na wyposażenie obiektu to ok. 40 mln zł. Obecnie prowadzone są rozmowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanem Zdrojewskim w celu rozszerzenia budżetu inwestycji w zakresie projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Skierowane zostało także pismo do Premiera o rozważeniu wsparcia finansowego przedsięwzięcia z budżetu centralnego.

Opera jest w stanie pomieścić ok. 1028 widzów. Obiekt i jego program został dostosowany do systemu impresaryjnego. Większość magazynów i pracowni została usunięta z obiektu przy założeniu, że powstaną one w rejonie Białegostoku do obsługi programu własnego. Zespoły i dekoracje będą przyjeżdżać na określony występ.

Scena z jej zapleczem i widownia rozwiązana jest w sposób umożliwiający przeprowadzenie spektakli takich jak: opera, koncert, balet, teatr, imprezy z nagłośnieniem sztucznym itp. Widownia została zaprojektowana w sposób umożliwiający jej poszerzenie. Foyer ukształtowano w sposób umożliwiający funkcjonowanie jego jako całodziennej przestrzeni wydarzeń artystycznych - galerii sztuki, działających niezależnie od spektakli w sali głównej czy sali kameralnej (sala prób scenicznych) do aukcji sztuki czy spontanicznych wydarzeń artystycznych. Wejście na spektakl w sali głównej i kameralnej będą kontrolowane między salą a foyer. Wejścia zaprojektowano z zewnątrz z 3 stron. Główne od "placu" przed Operą, pomocnicze od ul. Odeskiej i z parku od strony ul. Kalinowskiego tworzą wewnętrzny pasaż "Odeski" poświęcony promocji sztuki, literatury.

Parter widowni rozwiązano - jako klasyczny układ operowy, loże i balkon tworzą drugi układ. Przestrzeń nad widownią wraz z zapadnią orkiestralną oparta o rozwiązania Georga Izenour umożliwia elastyczne dostosowanie do wymaganych funkcji - opery, sali koncertowej, teatru dramatycznego i konferencji.»

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego