TR Warszawa


theatre type:dramatyczny
address:ul. Marszałkowska 8 00-590 Warszawa
phone:+48 22 480 80 01 (sekr.), +48 22 480 80 02 (fax), +48 22 480 80 09 (BOW), +48 22 480 80 08 (kasa), +48 22 480 80 16 (dział literacki), +48 22 480 80 44 (promocja), +48 22 480 80 45 (archiwum), +48 22 480 80 11 (portiernia)
e-mail:teatr@trwarszawa.pl
website:www.trwarszawa.pl
general manager:Wojciech Gorczyca
artistic manager:Grzegorz Jarzyna

Zespół artystyczny w sezonie 2013/2014:

aktorzy: Roma Gąsiorowska, Aleksandra Konieczna, Sandra Korzeniak, Magdalena Kuta, Maria Maj, Agnieszka Podsiadlik, Danuta Szaflarska, Katarzyna Warnke, Jan Dravnel, Lech Łotocki, Rafał Maćkowiak, Dawid Ogrodnik, Sebastian Pawlak, Tomasz Tyndyk, Adam Woronowicz.