TR Warszawa


theatre type:dramatyczny
address:ul. Marszałkowska 8 00-590 Warszawa
phone:+48 22 480 80 01 (sekr.), +48 22 480 80 02 (fax), +48 22 480 80 09 (BOW), +48 22 480 80 08 (kasa), +48 22 480 80 16 (dział literacki), +48 22 480 80 44 (promocja), +48 22 480 80 45 (archiwum), +48 22 480 80 11 (portiernia)
e-mail:teatr@trwarszawa.pl
website:www.trwarszawa.pl
general manager:Wojciech Gorczyca
artistic manager:Grzegorz Jarzyna

Zespół artystyczny w sezonie 2013/2014:

aktorzy: Roma Gąsiorowska, Aleksandra Konieczna, Sandra Korzeniak, Magdalena Kuta, Maria Maj, Agnieszka Podsiadlik, Danuta Szaflarska, Katarzyna Warnke, Jan Dravnel, Lech Łotocki, Rafał Maćkowiak, Dawid Ogrodnik, Sebastian Pawlak, Tomasz Tyndyk, Adam Woronowicz.

Repertoire:

Dokumnet podróży-25-06-2015 (godz. 20)
26-06-2015 (godz. 20)
Druga kobieta-28-05-2015 (godz. 19)
29-05-2015 (godz. 19)
30-05-2015 (godz. 19)
Ewelina płacze-07-06-2015 (godz. 20)
24-06-2015 (godz. 20)
Grind/r-11-06-2015 (godz. 20)
18-06-2015 (godz. 19, 21.30)
#jaś #i #małgosia-17-06-2015 (godz. 20)
19-06-2015 (godz. 20)
Tit Anik-22-06-2015 (godz. 20)
23-06-2015 (godz. 20)